Hỗ trợ: 0902715468
giỏ hàng
Sạc laptop Dell 19.5V-4.62A = 90W (Kim lớn)
Giá: 300.000đ
Mô tả sản phẩm
Mô tả ngắn
Sạc laptop Dell 19.5V-3.34A = 65W (Kim nhỏ)
Giá:
Mô tả sản phẩm
Mô tả ngắn
Sạc laptop Dell 19.5V-4.62A = 90W (Kim nhỏ)
Giá:
Mô tả sản phẩm
Mô tả ngắn
Sạc laptop Dell 19.5V-2.31A = 45W (Kim nhỏ)
Giá:
Mô tả sản phẩm
Mô tả ngắn
Sạc laptop Dell 19.5V-3.34A = 65W (Kim lớn)
Giá:
Mô tả sản phẩm
Mô tả ngắn
sạc laptop dell 6320
Giá: 290.000đ
Mô tả sản phẩm
Mô tả ngắn
sạc dell 6420
Giá: 290.000đ
Mô tả sản phẩm
Mô tả ngắn